Basisschool en internaat Einstein

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Architect

Archilles Architecten & OSK-AR Architecten

Uitvoerend bedrijf

E. Rombaut

Budget

+/- €11.700.000

Locatie

Hofbilkstraat 21, 9940 Evergem

In opdracht van het Go! Onderwijs zullen we een nieuwe kleuter- en basisschool realiseren met een bijhorend internaat. In het internaat zullen 67 leerlingen ontwaken met zicht op de Evergemse velden.

De kleuter- en basisschool zal plaats bieden aan +/- 250 leerlingen. Dankzij de inspanningen van het volledige team hebben we deze opdracht kunnen binnenhalen.

Als alles goed verloopt zullen de kindjes (en de leerkrachten) in 2023 kunnen genieten van de nieuwe lesomgeving.

Dit project wordt gerealiseerd binnen een DB-procedure, in bouwteam, met de onderstaande partijen:

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging onderhouden.

B&R Development stuurt eveneens de gesprekken met de gemeente, de opdrachtgever en de lokale brandweerzone, zowel in ontwerp als gedurende de uitvoering.