B&R Development heeft verschillende grote projecten in de ontwikkelingsfase lopen. Vier basiselementen zijn cruciaal voor een succesvolle uitvoering van elk project:

  • Planning
  • Kwaliteit 
  • Communicatie
  • Budget

Deze parameters staan tijdens het volledige ontwikkelingsproces in relatie tot mekaar. Bij elke beslissing worden deze vier pijlers in evenwicht gebracht.

BR Development Deurne grote Schijn (1)
B&R Development Projectmanagement

Bouwteam-model

B&R development werkt steeds volgens het bouwteammodel. Dit is een open en gelijkwaardige samenwerking tussen verschillende bouwprofessionelen. Deze samenwerkingsvorm laat flexibiliteit toe en moedigt een professionele samenwerking aan. Samen streven we naar het hoogst haalbare in elk project.

Ervaren en volwaardige partners doorgronden het project volledig van bij de start, en werken het uit tot een innovatief en kwalitatief concept dat beantwoordt aan het budget. Doorgedreven studie van het project, constante risicoanalyse tijdens de voorbereiding, doordachte keuze van materialen, aandacht voor een energiezuinige infrastructuur, efficiënte uitvoeringstechnieken en strakke werfopvolging vormen de troeven van werken volgens dit model.

B&R Development is thuis in verschillende samenwerkingsvormen om kwalitatieve en grootschalige bouwprojecten te realiseren.

Samenwerkingsvormen

Private ontwikkelingen

B&R Development ontwikkelt grootschalige projecten op eigen kracht, maar slaat ook graag de handen in elkaar met private strategische partners. Samenwerking geeft ruimte aan mogelijkheden voor complexe en grootschalige projecten. De kracht zit in de synergie tussen  de partners, die elke kernspecialisatie inbrengen in het project, of het nu gaat over wonen, zorg, bedrijfsgebouwen, gebiedsontwikkeling of andere.

 

Eigen ontwikkeling

B&R Development ontwikkelt voor zichzelf projecten. Vertrekkend vanaf een blanco blad ontwikkelen en bepalen we elke stap in het bouwproces. Onze bouwgroep draagt dan de volledige verantwoordelijkheid voor het financiële plaatje.
 

Bekijk onze eigen projecten
B&R Development

Co-promotie

Als ervaren partner in ontwikkeling stapt B&R Development mee in co-promotie-projecten. Twee partners dragen in deze formule het financiële risico, en verdelen de taken. De projectmanager van B&R Development fungeert als eerste aanspreekpunt.

Projectmanagement en engineering voor externe ontwikkelaars

Naast development ondersteunt het team opdrachtgevers met engineering-services, vanuit onze praktische en ervaren kijk op bouwprojecten. Als een ingenieur een bouwkundig voorstel heeft ontworpen, kunnen de bouwexperten van B&R Development het voorstel screenen en beoordelen op vlak van haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het team kan assisteren in nieuwe projecten of bij aanpassingen van bestaande ontwerpen. 

Bekijk onze projecten

Publiek-private samenwerkingen (PPS)

Steeds vaker slaan het bedrijfsleven en de overheid de handen in elkaar om grote, kapitaalintensieve projecten samen te realiseren. In deze samenwerkingsverbanden vormt B&R Development een strategische partner met de nodige expertise voor elke opdrachtgever. Daar draagt een nauwe samenwerking met ons team van juridische en financiële specialisten onder andere toe bij.

B&R23D2-11

DBFMO

De DBFMO-formule (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) is een doorgedreven publiek- private samenwerking waarbij de private partner een steeds grotere rol gaat spelen. B&R Development en haar strategische partners nemen meerdere taken van het project op zich, om zo de aanbestedende overheid maximaal te ontzorgen bij het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en zelfs de exploitatie.

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO)

B&R Development neemt deel aan verschillende CBO-procedures voor het ontwerp en de bouw van sociale huisvesting. Dit gebeurt in opdracht van het Agentschap Wonen in Vlaanderen (de vroegere Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en andere sociale huisvestingsmaatschappijen. Een strategische partner brengt de aangeboden gronden in, of ze komen uit eigen portefeuille.

In deze CBO-opdrachten wordt alle kennis en ervaring van onze private ontwikkelingen gecombineerd met de beleidstoetsen van de VMSW. Zo komen we tot kwaliteitsvolle realisaties op vlak van sociale huisvesting.

Bekijk onze Publiek-private samenwerkingen