B&R Development is thuis in verschillende samenwerkingsvormen en geïntegreerde projectstructureringen voor het realiseren van kwalitatieve en grootschalige projecten.

 

Projectmanagement

Projectmanagement is het beheersen van projecten, het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. B&R Development stelt per project een Project Manager aan, geselecteerd op basis van zijn kennis en capaciteiten, specialisme en ervaring met de sector of typeproject. 

De Projectmanager is de spil en het hart van ieder bouwproject, en staat in voor de voortgang van het project, van ontwerp tot oplevering, en de coördinatie tussen de verschillende teamleden. Het is de taak van de Projectmanager om alle spelers op een gelijk ritme te krijgen, te zorgen dat de regels en procedures nageleefd worden en het bouwteam op efficiënte wijze te laten samenwerken. 

Engineering

Engineering omvat een ruim aanbod van diensten, gaande van de innovatieve uitwerking van een nieuw project tot het herdefiniëren van een bestaand ontwerp.

B&R Development heeft ervaring met oa het uitwerken van concepten op basis van outputspecificaties van een project, het vertalen van de visie en/of eisenpakket van de opdrachtgever naar een projectdefinitie en/of ontwerp in een kosten-economisch ontwerp binnen budgettaire verwachtingen of het uitwerken van alternatieven. Ook met de optimalisatie van een concept of ontwerp op vlak van materiaalgebruik, uitvoeringsmethodieken en -termijn en kostprijs, waarbij de projectdefinitie en het vooropgestelde budget worden gerespecteerd, zijn wij vertrouwd.

Projectstructurering

Private ontwikkelingen

B&R Development ontwikkelt grootschalige projecten op eigen kracht, maar slaat ook graag de handen in elkaar met strategische partners. Door samenwerking verruimen we de mogelijkheden, kunnen we complexere en grootschaligere projecten ondernemen en risico’s spreiden. De kracht van deze partnerships zit in het synergetisch effect van de respectievelijke kernspecialisaties, of het nu gaat over wonen, zorg, scholen, bedrijfsgebouwen, gebiedsontwikkeling of nog een andere expertise.

 

Bouwteam

Het bouwteammodel is een moderne, open samenwerking tussen verschillende bouwprofessionelen op gelijke voet. Het laat flexibiliteit toe in functie van de partners en het project. Een bouwteam is één van de beste methodes om samenwerking aan te moedigen. B&R Development steunt deze samenwerkingsvorm voluit.

Door ervaren en volwaardige partners wordt het project van bij aanvang volledig doorgrond om tot een innovatief en kwalitatief concept op basis van een financieel verantwoord model te komen. Doorgedreven studie van het project, het constant evalueren van alle risico’s tijdens de projectvoorbereiding, het maken van doordachte materiaalkeuzes, aandacht voor een energiezuinige infrastructuur, efficiënte uitvoeringstechnieken en strakke werfopvolging vormen de troeven voor het garanderen van de hoogst haalbare kwaliteit, binnen een maximaal budget.
 

Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO)

B&R Development neemt deel aan verschillende CBO-procedures voor het ontwerp en de bouw van sociale huisvesting in opdracht van de VMSW en diverse sociale huisvestingsmaatschappijen. De aangeboden gronden komen uit eigen portefeuille of worden ingebracht door een strategische partner.

In deze CBO-opdrachten wordt alle kennis en ervaring van onze private ontwikkelingen gecombineerd met de beleidstoetsen van de VMSW, om zo tot de realisatie van kwalitatieve sociale huisvesting te komen.

Publiek private samenwerkingen (PPS)

Steeds vaker slaan het bedrijfsleven en de overheid de handen in elkaar om grote, kapitaalintensieve projecten op een efficiënte wijze te realiseren. In deze samenwerkingsverbanden vormt B&R Development een strategische partner met de nodige expertise voor elke opdrachtgever, mede dankzij een nauwe samenwerking met ons team van juridisch een financiële specialisten. De DBFMO-formule (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) is een doorgedreven publiek private samenwerking, waarbij de private partner een steeds grotere rol gaat spelen. B&R Development en haar strategische partners nemen in dergelijke formules meerdere taken van het project op zich, om zo de aanbestedende overheid maximaal te ontlasten van zowel het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie.