P2074 EX02 2020.01.20
Groot Schijn

Opdrachtgever

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Architect

B2Ai

Uitvoerend bedrijf

T.M. Strabag – Hooyberghs - Brebuild

Budget

+/- €14.200.000

Locatie

Ruggeveldlaan 496, 2100 Deurne

De GO! site Ruggeveld wordt doormidden gesneden door de Ruggeveldlaan met aan één kant Campus Rivierenhof met het vernieuwde CVO-gebouw voor volwassenenonderwijs en de recente nieuwbouw van basisschool De Pientere Piste, en aan de andere kant Campus Groot Schijn. Die laatste wordt met deze Design & Build opdracht uitgebouwd tot een eigentijdse en vooruitstrevende STrEaM Campus.

STrEaM staat voor STEM-onderwijs (Science, Technology, Engineering & Mathematics) met een creatieve touch (arts & resilience) en heeft de ambitie om deze jongeren klaar te maken voor de 21ste-eeuwse Antwerpse arbeidsmarkt met, via kunstzinnigheid en veerkracht, de juiste attitude en ingesteldheid van deze werknemers van de toekomst.

De nieuwbouw groepeert alle functies, zowel klassen als labo’s en praktijkruimtes, efficiënt rond twee centrale atria. Een kleiner voor het geïntegreerd basisonderwijs dat basisschool De Trampoline integreert met een nieuwe vestiging van Wilgenduin, een school voor buitengewoon onderwijs, en een groter atrium voor de secundaire Spectrum school.

Daarnaast wordt het bestaande hoofdgebouw uit de jaren 60 van vorige eeuw grondig energetisch gerenoveerd. Zo krijgt het een volledig nieuwe gevel en is er bijzondere aandacht voor een efficiënte ventilatie met warmterecuperatie. Het gelijkvloers wordt volledig opnieuw ingedeeld met vooral praktijkruimtes.

Dit project wordt gerealiseerd binnen een DB-procedure, in bouwteam, met de onderstaande partijen:

B&R Development stond met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging hebben onderhouden.

B&R Development stuurde eveneens de gesprekken met de opdrachtgever, de stad en de betrokken nutsmaatschappijen, zowel in ontwerp als in de vergunningsfase.