TURK10516C_turnhout_schildpad3-web-1
Kasteelloop

Opdrachtgever

De Ark

Architect

Atrium (uitvoering - Leev architectuur)

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €5.100.000

Locatie

Kasteelloop, Schildpad 3-4, 2300 Turnhout

Het bouwen van 2 appartementsblokken (11 + 20 appartementen) voor sociale huisvesting met ondergrondse parking.

Deze werken maken deel uit van een groter geheel, namelijk het project Kasteelloop.  Dit project Kasteelloop heeft de ambitie om de terreinen rondom de Kasteelloop kwalitatief op te waarderen tot groene long midden in de stad en als bindende factor te werken tussen het stadscentrum en het stadspark. Het voornaamste uitgangspunt voor dit totaalproject is de ontwikkeling van een centrale, aaneengesloten, groene, open ruimte.  Concreet koos men voor een groot, groen centraal park en groene, collectieve binnengebieden waardoor men woont te midden van deze groene parkzone.  De vroegere Kasteelloop vormt de visuele leidraad doorheen het project.  Op deze site worden op termijn verschillende woonvormen voorzien: parkwoningen, parkappartementen, zorgwoningen, …

Er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk auto-circulatie op de site. Om dit te bekomen is er gewerkt met verschillende niet verbonden toegangen.  Er zijn geen doorgaande routes.  Verder worden de auto’s zo snel mogelijk naar een parkeerplaats gebracht.

De 2 appartementsblokken werden gebouwd voor De Ark in het kader van een CBO-procedure. Het gaat om enerzijds een blok van huurappartementen (11 appartementen) en anderzijds een blok van koopappartementen (20 appartementen). Een deel van de woonunits zijn rolstoeltoegankelijk. Parkeren gebeurt ondergronds en op het gelijkvloers is een grote fietsenstalling voorzien.

Dit project werd gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:

De ervaring van B&R Development werd ingebracht voor de coördinatie tussen ontwerpteam, studiebureaus en aannemer in het kader van een opdracht design and build.  Het systeem van kwaliteitsborging werd door het volledige bouwteam onderhouden.