detail_images_w_1800_h_800 1
OLV College

Opdrachtgever

Ignatiaanse Scholen Antwerpen vzw

Architect

Archilles Architecten

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €4.200.000

Locatie

Hoek Louiza Marialei en Frankrijklei, Antwerpen

Het project omvat een vervangingsnieuwbouw van een bestaand schoolgebouw op de site van het Onze-Lieve-Vrouwecollege aan de Louiza-Marialei. Deze nieuwbouw moest een antwoord bieden op de vraag naar bijkomende schoolinfrastructuur op de site, ontstaan door extra doorstroming door de oprichting van een kleuterschool enerzijds en door de verhuis van de humaniora van ‘De Dames’ naar de site van het college in 2018 anderzijds.

De nieuwbouw is opgetrokken met extra verdiepingen tot aan de kroonlijsthoogte van de omringende negentiende-eeuwse gebouwen. De benedenverdieping, kelder en gelijkvloers, van de nieuwbouw hebben dezelfde footprint en vloerniveaus als het voormalige gebouw. Op die manier werden diverse aansluitingen behouden met o.a. de Louiza-Marialei, de bestaande gebouwen, de half-ondergrondse parking en de bestaande speelplaats bovenop de parking. 

De ondergrondse verdieping van de nieuwbouw heeft plaats voor fietsenstalplaatsen en enkele technische ruimtes. De benedenverdieping van het gebouw omvat twee vaklokalen, een inkomzone met secretariaat en sanitair aansluitend bij de bestaande speelplaats.

Vanaf de eerste verdieping wordt de nieuwbouw dieper dan het bestaande gebouw teneinde extra oppervlakte te genereren. De eerste verdieping van de nieuwbouw heeft een deels overdekte dakspeelplaats met eigen aangrenzend sanitair. 

De tweede en de derde verdieping springen links en rechts terug ten opzichte van de negentiende-eeuwse gebouwen en zijn uitgewerkt volgens een driedeling met links en rechts telkens twee klassen. In het midden bevindt zich de circulatie en een grote hal die gebruikt kan worden voor klasoverschrijdende activiteiten. Deze driedeling wordt bepaald door vier structurele wanden haaks op de gevel, waaronder de twee gesloten zijgevels. 

De voor- en achtergevel van de nieuwbouw is open gewerkt en uitgevoerd als een volledig glazen gevel die rust op een massieve plint in het verlengde van de plinten van de historische gebouwen op de site. De uniforme glazen voorgevel met een eenvoudige ritmiek van glasverdelingen zorgt voor een zuivere en rustige inpassing in de historische context

Dit project is gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:
- Coördinatie : B&R Development
- Aannemer : Hooyberghs 
- Architect : Archilles Architecten 
- Studiebureau : Ingenieursbureau Jan van Aelst 

De meerwaarde van B&R Development in dit dossier bestaat in de coördinatie van de diverse ontwerpende partijen samen met de aannemer, alsook om de kwaliteitsborging te onderhouden.