Geel OPZ foto maquette
OPZ - Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum

Opdrachtgever

OPZ (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum)

Architect

THV Osar - Infrabo

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €10.700.000

Locatie

Stelenseweg 19, 2440 Geel

Het psychiatrisch verzorgingstehuis OPZ bestaat uit 5 afzonderlijke gebouwen met telkens 15 kamers. Deze gebouwen die met twee, respectievelijk drie, eenzelfde doelgroep van bewoners beogen, zijn met elkaar verbonden via een passerelle.

Bewoners worden ondergebracht in individuele studio’s en beschikken over een eigen badkamertje en kitchenette (de meesten weliswaar zonder kookplaat).
Per 8 kamers is er ook een gemeenschappelijke keuken.

Circulair bouwen

 Deze woonomgeving voor mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek, die evenwel niet volledig zelfstandig kunnen wonen, maakt een onderdeel uit van de OPZ-site in Geel. Circulair bouwen wordt al bij het ontwerpproces zeer prominent toegepast. Hiermee wil het bouwteam barrières doorbreken en zo haar steentje bijdragen aan een duurzamere wereld.

De herbruikbaarheid, de afbreekbaarheid en de recyclage van bouwelementen zijn bepalende factoren bij de materiaalkeuze. Bij het bepalen van de bouwelementen is er gekozen voor die elementen die op het einde van hun levensduur hergebruikt kunnen worden als hetzelfde bouwelement.  Hierdoor wordt de restwaarde van de materialen maximaal gehouden en wordt er geen energie gevergd voor het produceren van nieuwe materialen. Bouwelementen worden gemaakt uit gerecycleerde materialen of uit groeibare en biologisch afbreekbare stoffen. Wanneer bouwelementen niet hergebruikt kunnen worden in hun functie, worden ze geproduceerd uit materialen die als grondstof kunnen dienen voor een nieuw bouwelement of voor andere producten. We kiezen voor gerecycleerde materialen, bio-gebaseerde materialen die op het einde afbreekbaar zijn of materialen met een lange levensduur met een hoge restwaarde. Door in te zetten op hergebruik en recyclage kunnen we kringlopen sluiten en de afvalproductie verminderen. Door ons deze prioriteiten naar materiaalkeuzes op te leggen, kiezen we voor een verduurzaming van de bouwwereld.

De gelaagdheid en omkeerbaarheid van de elementen van ons gebouw speelt een belangrijke rol in het onderhoud en verlengen van de levensduur. Elementen die sneller aan vervanging toe zijn, moeten makkelijker bereikbaar zijn. Door de mogelijkheid tot herstellen, hergebruiken en recycleren aan het begin in het ontwerpproces mee te nemen houden we rekening met de eventuele wijzigende noden in de toekomst.

 

Dit project is gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:

B&R Development stond met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie van de samenwerking tussen de diverse partners in het bouwproces.     Eén van de belangrijkste opdrachten hierin was de budgetbewaking met als hoofddoel het objectief adviseren van de bouwheer omtrent het optimale evenwicht tussen circulair bouwen enerzijds en de betaalbaarheid van het project anderzijds.