20220217_111236
Pientere Piste

Opdrachtgever

GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap

Architect

Areal architecten

Uitvoerend bedrijf

Brebuild

Budget

+/- €5.800.000

Locatie

Ruggeveldlaan 471, 2140 Deurne

De Ruggeveldlaan deelt het terrein van GO! Onderwijs op in twee. Ten westen van de Ruggeveldlaan ligt de campus Rivierenhof (met de CVO campus) en ten oosten ligt de campus Groot Schijn (met de bestaande school De Pientere Piste). De landschappelijke ontwerpuitgangspunten voor het masterplan Park Groot Schijn, een parkconcept dat is opgebouwd rond voegen en kamers, zijn doorvertaald in campus Rivierenhof door ze op te vatten als één van de parkkamers, met name een nieuwe ‘scholenkamer’. B&R Development bouwde er in opdracht van het GO! Onderwijs een nieuwe basisschool voor 192 kleuters (8 klassen) en 288 leerlingen van de lagere school (12 klassen). Overdekte en open of groene speelplaatsen maken van de school een aangename omgeving. De ligging van de school aan het Rivierenhof is een troef. Er zal dan ook aansluiting met het park worden gezocht om het groen tot dichtbij de school te brengen.

Areal architecten zien de site van De Pientere Piste als schakel binnen de aangezette groene kamerstructuur uit de visie van het Park Groot Schijn. Het terrein krijgt een eigen groen omrande ‘leerkamer’. De bomenlaan van de Parkweg is de eerste natuurlijk aanwezige groene zijde van de ‘leerkamer’ van De Pientere Piste. Het nieuwe gebouw is aan de straatzijde van de groene kamer geplaatst en is alzijdig, wat versterkt wordt door een luifel rondom het gebouw. Naast zijn officiële ingang langs de zijde van de Ruggeveldlaan, heeft de school eveneens een hoofdingang langs de Parkweg. Aan die kant is ook een ruime overdekte speelplaats voorzien die ook dienst kan doen als ontmoetingsruimte voor de ouders. De luifel zorgt als een ‘pientere piste’ voor een beschutte rondgang en een verbinding tussen de buitentrappen en terrassen. Op het maaiveld en op de verdiepingen geven de overdekte buitenruimtes uit op omkleedruimtes die als buffer werken voor de leefgroepen. Het programma wordt op een logische manier geclusterd met twee leefgroepen per niveau. Het hart van de school is de centrale polyvalente plek die alles intern op een royale manier met elkaar verbindt. Ze doet ook dienst als turnzaal, kan gebruikt worden voor evenementen of voor voor- en naschoolse opvang.

Dit project is gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging onderhouden.