BR-Construct_Overijse_Solheide-original
Solheide

Opdrachtgever

Gemeente Overijse

Architect

A2D

Uitvoerend bedrijf

E. Rombaut

Budget

+/- €3.300.000

Locatie

Solheide, 3090 Overijse

B&R Development ontwikkelt in samenwerking met de Gemeente Overijse 16 grondgebonden woningen. Het projectgebied situeert zich in het centrum van Overijse, op een plateau te midden van de historische serres. Het gebied wordt ontsloten door de Korenarenstraat en Solheide.


Conform het RUP wordt een ontsluitingslus voorgesteld die aansluit op het buurtplein. Op deze ontsluitingslus wordt een centrale as geënt met aan één zijde de woonontwikkeling. De typologie wordt hierop aangepast met tuinen aan de zijdes en achterkant van de woningen. De overgang naar het achterliggende serregebied vormt een groene corridor met een voetweg in verwerkt. Binnen dit concept wordt de te ontwikkelen zone gezien als een spiegeling van de historische serres.

De toegangsas wordt, net zoals Solheide, opgevat als een vorm van holle weg in het groen. De zichtas op huis Raussens loopt centraal tussen de toegangswegen, over een groen parkplateau.

Als ontwikkelaar willen we inzetten op jonge gezinnen die in of rond Overijse werken, wonen of er willen komen wonen. De woningen bieden een langetermijnvisie op wonen. Het principe van meegroeiwoningen waarbij de structuur, technieken, trappen en gevels zo ontworpen zijn dat ze met een eenvoudige aanpassing verschillende behoeften kunnen invullen, wordt als uitgangspunt meegenomen in het concept van de woningen. Voor elke woning zetten we in op het voorzien van kwalitatieve private buitenruimtes met grote terrassen en/of tuintjes.
Het binnengebied van het project zal bestaan uit private en gemeenschappelijke paden en tuinen, zonder parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen zouden immers een storend element zijn voor de rustige en kindvriendelijke leefomgeving. Onze voorkeur gaat daarom uit naar een aparte bezoekersparking.

Dit project wordt gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging onderhouden.