BenR_Development_Co-ontwikkeling_Sporthal_Arendonk_01
Sporthal Arendonk

Opdrachtgever

AGB Arendonk

Architect

POLO Architecten

Uitvoerend bedrijf

TM Hooyberghs-CLT-s

Budget

+/- €8.500.000

Locatie

Grotstraat 30-32, 2370 Arendonk
Studiebureau stabiliteit, technieken en EPB: De Klerck Engineering Studiebureau akoestiek: EVA-International

Langverwachte sporthal

Een mijlpaal voor de Arendonkenaar die al jaren om een nieuwe sportfaciliteit vraagt. De noodzaak voor een nieuwe sporthal werd reeds in 2007 aangetoond en in 2019 werd de vraag naar extra kwaliteitsvolle sportruimte opnieuw afgetoetst. Naast de bestaande infrastructuur bleek er nood te zijn aan extra accommodatie vanwege het groeiende aantal sportclubs in Arendonk. Dankzij het gemeentebestuur en sportclubs is er een design-build project opgezet dat resulteerde in een nieuwe sporthal met drie sportterreinen, een danszaal, een judo/gevechtsruimte, kleedkamers (met vanzelfsprekend aandacht voor de noden van G-sporters) en een cafetaria.

Duurzaamheid in bouw en integratie

Duurzaamheid was een belangrijke factor bij het ontwerp van de nieuwe sporthal. De volledige structuur van het nieuwe project zal uitgewerkt worden in hout, hoofdzakelijk in CLT. Deze heldere houten structuur zal zichtbaar zijn en op een eerlijke manier de look-and-feel van het gebouw mee bepalen.

Design & Build primeur voor de Gemeente

Het gemeentebestuur heeft voor het ontwerp en de bouw van de nieuwe sporthal gekozen voor een design & build formule, waarbij de sportclubs en het Sint-Clara college maximaal betrokken werden in het traject. Het ontwerp van de sporthal werd vervolgens uitgetekend op basis van de noden en wensen van de betrokken partijen. Dit was de eerste keer dat de gemeente voor deze formule koos. Uiteindelijk werden drie bouwteams weerhouden, waarna het project gegund werd aan het Arendonkse B&R Bouwgroep samen met Polo Architecten en CLT-s.

Een “design & build formule” is een aanbestedingsprocedure waarbij de opdrachtgever (in dit geval het Arendonkse gemeentebestuur) de opdracht voor het ontwerp en de bouw van een project aan één partij geeft, de aannemer. Deze is verantwoordelijk voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. Dit betekent dat de aannemer zelf een team samenstelt en  het ontwerp voorstelt, op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever, en vervolgens het project uitvoert.

Inclusief concept

Het ontwerp is van de hand van Polo Architecten, ze creëerden een sporthal die niet alleen dient als functionele sportruimte, maar ook als een uitnodigend en sociaal gebouw. De sporthal is bedoeld voor alle inwoners van Arendonk, recreatieve fietsers, scholieren en sportliefhebbers die niet bij een club zijn aangesloten. Het doel is om mensen aan te trekken om te sporten en te ontspannen in de horecagelegenheid. De sporthal fungeert als een ontmoetingsplaats en stimuleert sociale interactie tussen verschillende gebruikers. Het gehele project is ontworpen met duurzaamheid in gedachten. Zo is de volledige structuur van het gebouw gemaakt van hout (voornamelijk CLT) en is het ontwerp gericht op flexibiliteit, waardoor functies in de toekomst gemakkelijk kunnen worden aangepast zonder ingrijpende verbouwingen.

Duurzame materialen

De sporthal wordt fossielvrij verwarmd met behulp van een beo-veld en warmtepompboiler, in combinatie met een zonneboiler die bijdraagt aan passieve koeling in de zomer. De warmte die in de winter wordt onttrokken, wordt opgeslagen in het grondwater, zodat het later kan worden gebruikt om het gebouw te verwarmen. Als alternatief voor beton en staal, wordt voor de constructie van de nieuwe sporthal gebruik gemaakt van CLT. Dit staat voor Cross-Laminated Timber en is een duurzaam bouwmateriaal dat bestaat uit houten panelen die kruislings aan elkaar zijn verlijmd. Hout is een natuurlijke en duurzame grondstof die sneller terug groeit dan het wordt verbruikt. Tijdens de groei nemen de bomen CO2 op uit de atmosfeer die opgeslagen blijft in het hout en dus in het gebouw. Door het gebruik van een structuur in hout wordt er dus CO2 gecapteerd in het gebouw, waardoor het milieu aanzienlijk ontlast wordt.

Lokale vakmannen spelen een thuismatch

B&R Bouwgroep is als Arendonks bedrijf zeer begaan met de gemeenschap waarin ze opereren en met het milieu waarin ze leven. Om dit kracht bij te zetten, trokken ze volop de kaart van lokaal vakmanschap. Zo hebben ze bewust gekozen voor hun dochterbedrijven: B&R Development voor de ontwikkeling, Hooyberghs als hoofdaannemer en  BTI voor de elektriciteitswerken. Maar ook Theo Boons, expert op het gebied van HVAC en Sanitair en ook een klinkende naam in Arendonk, is van in het prille begin betrokken bij het project. Samen met deze Arendonkse vaklui zijn ze erin geslaagd om een kwalitatieve en duurzame technische installatie te ontwerpen die perfect past bij de behoeften van onze gemeenschap.

Zo werd niet enkel de kwaliteit van het project gegarandeerd, maar ook de ecologische voetafdruk verkleind. In dit project is het essentieel dat ieder zijn of haar steentje bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Door te kiezen voor lokale partners vermindert men het transport en de CO2-uitstoot die gepaard gaan met het aanvoeren van materialen van buiten de regio.

Dit project wordt gerealiseerd binnen een DB-procedure, met de onderstaande partijen:

  • Coördinator: B&R Development
  • Aannemer: TM Hooyberghs-CLT-s
  • Architect: POLO Architecten
  • Studiebureau stabiliteit, technieken en EPB: De Klerck Engineering 
  • Studiebureau akoestiek: EVA-International

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging hebben onderhouden.

B&R Development stuurt eveneens de gesprekken met AGB Arondonk, zowel in ontwerp als in uitvoering.B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging hebben onderhouden.

B&R Development stuurt eveneens de gesprekken met AGB Arondonk, zowel in ontwerp als in uitvoering.