B2Ai - Eeklo - 2023-08-25 - Beeld 01
Stroopoort

Opdrachtgever

B&R Construct

Architect

B2Ai

Uitvoerend bedrijf

E. Rombaut

Budget

+/- €12.500.000

Locatie

Markt 15-21 / Patersstraat 20-22 – 9900 Eeklo

Helemaal in het centrum van Eeklo, aan de Markt, liggen 2 historische beschermde monumenten uit de negentiende eeuw - de voormalige Paterskerk en het achterliggende voormalige Minderbroedersklooster - dermate weggestopt achter de omgevende bebouwing dat bijna niemand nog wist dat die daar staan. Met deze nieuwe residentiële ontwikkeling van B&R Development worden die monumenten terug geschonken aan het grote publiek en kan binnenkort elke bezoeker van de drukke Markt daar rustig langs kuieren naar de groene long van de stad: de prachtige voormalige kloostertuin.

De bewoners van de nieuwe ontwikkeling zelf zitten dus ook met enkele stappen in de ene richting meteen in het bruisende hart van de stad en met enkele stappen in de andere richting in het meest rustgevende stadspark dat in de wijde omgeving te vinden is.

Dit project wordt gerealiseerd in bouwteam, met de onderstaande partijen:

 

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging onderhouden.

B&R Development stuurt eveneens de gesprekken met de stad, de diensten van Onroerend Erfgoed en de betrokken nutsmaatschappijen, zowel in ontwerp als in uitvoering.