IMG_20200218_122014
Ter Heide CBO9

Opdrachtgever

Cnuz bvba

Architect

2DVW Archtecten

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €5.400.000

Locatie

Ter Heidelaan, Kleine Mechelsebaan en Liersesteenweg, 3200 Aarschot

Het bouwproject behelst de oprichting van in totaal 39 sociale wooneenheden en een ondergrondse parkeergarage voor 36 parkeerplaatsen.

Er werden vier woonblokken gebouwd, waarbinnen verschillende woningtypologieën gerealiseerd werden.

Dreefblok: een langgerekte meergezinswoning van twee bouwlagen met plat dak.  In totaal bevinden zich in dit volume 12 appartementen.  De voorgevel van het gebouw bevat terrassen op de verdieping. In de tuinzone achter het gebouw zijn drie gebouwen voorzien voor fietsenstalling.

Woningblok 1 is een aaneengesloten rij van 6 eengezinswoningen met tuin.

Woningblok 2 is een aaneengesloten rij van 7 eengezinswoningen met tuin.  Onder dit woningblok loopt de ondergrondse parkeergarage van L-blok door.

L-blok is het grootste bouwvolume van de vier en bevat in totaal 14 appartementen, gespreid over drie bouwlagen. Onder dit volume en het centrale hofplein bevindt zich een ruime ondergrondse parkeergarage.

Dit project werd gerealiseerd binnen een CBO-procedure, in bouwteam, met de onderstaande partijen:

B&R Development stond met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging hebben onderhouden.

B&R Development stuurde eveneens de gesprekken met de stad en de betrokken nutsmaatschappijen, zowel in ontwerp als in uitvoering.