Balen-7
Ter Vest

Opdrachtgever

OCMW Balen

Architect

OSAR Architects

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs & Jan de Nul

Budget

+/- 11.000.000 EURO

Locatie

Rozestraat 11 te Balen

In opdracht van OCMW Balen werd voor het woonzorgcentrum “Ter Vest” een concept uitgewerkt met afzonderlijke woonentiteiten. In totaal werden er zes woonentiteiten voorzien.  In elke woonentiteit, telkens voor zestien of zeventien bewoners, wordt de leefruimte voorzien op de gelijkvloerse verdieping, net zoals bij een standaard woonhuis. De gezamenlijke leefruimte op het gelijkvloers omvat zitplaatsen, ontspanningsruimte, keuken en dergelijke meer. Op de eerste verdieping worden de slaapkamers voorzien. 

Naast deze zes woonentiteiten wordt er op de site nog een bijkomend gebouw voorzien dat bestemd is voor de administratie, hierin wordt er een polyvalente ruimte verwerkt.  

Dit project werd gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen: 
- Coördinator : B&R Development  
- Aannemer : Hooyberghs & Jan de Nul 
- Architect : OSAR Architects
- Studiebureau : Ingenieursbureau Jan van Aelst 

Meerwaarde van B&R Development in dit project zit in de ervaring met het coördineren van alle betrokken partijen, zoals architect, studiebureau en aannemer, teneinde tot een gedragen project te komen, waarin alle partijen zich kunnen vinden binnen de vigerende randvoorwaarden.