Balen-7
Ter Vest

Opdrachtgever

OCMW Balen

Architect

OSAR Architects

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs & Jan de Nul

Budget

+/- €11.000.000

Locatie

Rozestraat 11, Balen

In opdracht van OCMW Balen is voor het woonzorgcentrum “Ter Vest” een concept uitgewerkt met afzonderlijke woonentiteiten. In totaal zijn er zes woonentiteiten voorzien.  In elke woonentiteit, telkens voor zestien of zeventien bewoners, is de leefruimte voorzien op de gelijkvloerse verdieping, net zoals bij een standaard woonhuis. De gezamenlijke leefruimte op het gelijkvloers omvat zitplaatsen, ontspanningsruimte, keuken en dergelijke meer. Op de eerste verdieping zijn de slaapkamers voorzien. 

Naast deze zes woonentiteiten is er op de site nog een bijkomend gebouw voorzien dat bestemd is voor de administratie, hierin is er een polyvalente ruimte verwerkt.  

Dit project is gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen:
- Coördinator : B&R Development  
- Aannemer : Hooyberghs & Jan de Nul 
- Architect : OSAR Architects
- Studiebureau : Ingenieursbureau Jan van Aelst 

Meerwaarde van B&R Development in dit project zit in de ervaring met het coördineren van alle betrokken partijen, zoals architect, studiebureau en aannemer, teneinde tot een gedragen project te komen, waarin alle partijen zich kunnen vinden binnen de vigerende randvoorwaarden.