3D visualisatie BKLO
Vibo De Brem

Opdrachtgever

VIBO VZW

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €8.000.000

Locatie

Oude Arendonkse baan 36 – 2360 Oud-Turnhout

VIBO (Vrij Instituut voor Buitengewoon Onderwijs) is een onderwijsinstelling voor kleuter- en lagereschoolkinderen en leerlingen uit het secundair onderwijs met een mentale en/of fysieke beperking. Momenteel is de scholengroep georganiseerd op twee verschillende sites in Turnhout (De Ring) en Oud-Turnhout (De Brem), wat zorgt voor een omslachtige organisatie en een niet optimaal gebruik van het grote domein in Oud-Turnhout.

Het masterplan voor VIBO gaat uit van de visie om op termijn de site van De Ring in Turnhout te verlaten en de volledige school over te brengen naar 1 locatie, namelijk De Brem. Op het terrein van De Brem staan momenteel in totaal 131 containermodules, goed voor een totale oppervlakte van ong. 2.500 m2. Een onhoudbare toestand wegens de té hoge exploitatiekost, maar ook wegens een tekort aan comfort.

Het masterplan zal in verschillende fasen uitgevoerd worden. In het najaar van 2020 startte de eerste fase, waarbij er 2 nieuwe schoolgebouwen gebouwd worden voor enerzijds BKLO (kleuter- en lager onderwijs) en anderzijds BuSO (secundair onderwijs). Na ingebruikname van deze gebouwen en enkele interne verschuivingen kunnen alle containerklassen afgebroken worden.

Voor de volumetrische uitwerking van de gebouwen lieten de architecten zich inspireren door de typologie van de Kempische langgevelschuur. Om de typische en karakteristieke esthetische dominantie van het schuine dak met grote dakvlakken te accentueren worden de daken en de gevel van de eerste verdieping in hetzelfde materiaal uitgevoerd. Het volume van de langgevelschuur wordt schijnbaar opgetild, wat de impact van de volumes op de omgeving drastisch verkleint. De sokkel wordt uitgevoerd in architectonisch beton. De grote raampartijen en de doordachte inplanting ervan zorgen voor doorkijkassen die samen met de uitsnijdingen uit de volumes en het verspringend ritme van de dakvlakken de gebouwen een transparante luchtigheid geven en de grens tussen natuur en gebouw quasi volatiel ervaren wordt. Omgeving uit Antwerpen tekent voor het groenontwerp. Hun inspiratiebron is het typisch Kempische landschap met bossen, vennen en begroeide zandheuveltjes. De secundaire toegangswegen slingeren tussen de bomen, de bestaande vijver en de gebouwen alsof het bospaden zijn die voor de wandelaar achter elke bocht een andere visuele beleving in petto hebben. De pedagogische tuin en de kinderboerderij worden naadloos in het geheel geïntegreerd.

 Dit project werd gerealiseerd binnen een PPS-procedure, in bouwteam, met de onderstaande partijen:

 B&R Development stond met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van het volledige Bouwteam met de Opdrachtgever, de verschillende ontwerpers, studiebureaus en aannemer. Om de terecht hoge verwachtingen van de Opdrachtgever te verzoenen met het strakke budgettaire kader dienden daarbij creatieve oplossingen te worden uitgewerkt.

Ondanks een nationale lockdown wegens de COVID-19 pandemie kort na de opstartvergadering van het Bouwteam, slaagde B&R Development er in om met videovergaderingen in een aangepaste structuur van diverse werkgroepen met één centrale stuurgroep de strakke timing aan te houden. De uitvoering van de werken kon dan ook zoals gepland starten in het najaar van 2020.