BEELD Hoofdinkom
WZC Sint-Jozef

Opdrachtgever

Amate vzw

Architect

Assar Llox Architects

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €15.000.000

Locatie

Koningin Astridlaan 4 - 2500 Lier

WZC Sint-Jozef in Lier bouwt twee nieuwe vleugels aan de straatkant ter vervanging van de oude gebouwen. De bouw kadert in het masterplan voor de site, met aandacht voor een betere inplanting, meer groen en een duurzame inrichting. Dankzij deze nieuwbouw kunnen ze in de toekomst meer wooncomfort bieden aan hun bewoners in een huiselijke, nieuwe woonomgeving.

Een eerste fase van de nieuwbouw komt op de huidige parking aan de Leuvensevest. De oude gebouwen worden gefaseerd gesloopt. Het gebouw zal drie afdelingen omvatten voor telkens 40 bewoners. De inrichting is evenwel aanpasbaar. Elke afdeling kan opgedeeld worden in twee leefgroepen van 20 of vier leefgroepen van 10 bewoners.

Met dit bouwproject wordt ook ingezet op hernieuwbare energie. Zo is de verwarming van de nieuwe vleugels voorzien met lucht-water warmtepompen. De stroom hiervoor wordt opgewekt met eigen zonnepanelen. Dankzij het gebruik van duurzame materialen beperken ze hun ecologische voetafdruk.

Het hele project wordt gefaseerd uitgevoerd terwijl het WZC in werking blijft. De opdracht werd gegund aan de hand van een E&B-opdracht. Naast de effectieve Bouw, moest de inschrijver ook de volledige Engineering van het gebouw op zich nemen.

Dit project wordt gerealiseerd in bouwteam, met de onderstaande partijen:

  • Coördinator: B&R Development
  • Aannemer: Hooyberghs
  • Architect: Assar Llox Architects
  • Studiebureau technieken en EPB:  STUDIE 10
  • Studiebureau stabiliteit: STUDIE 10
  • Studiebureau akoestiek: Defonseca
  • Landschapsarchitect: Stramien

B&R Development staat met zijn ruime ervaring in voor de doeltreffende coördinatie en opvolging van ontwerper, studiebureaus en aannemer, waarbij alle partijen de kwaliteitsborging hebben onderhouden.

B&R Development stuurt eveneens de gesprekken met de stad en de betrokken nutsmaatschappijen, zowel in ontwerp als in uitvoering.