IMG_4211
Zorgcentrum Groen Zuid

Opdrachtgever

Zorgbedrijf Antwerpen

Architect

Crépain Binst Architecture

Uitvoerend bedrijf

Hooyberghs

Budget

+/- €18.700.000

Locatie

Fodderiestraat 105-125, Hoboken

Het zorgcentrum Groen Zuid te Hoboken werd gebouwd op een deel van de voormalige Scanfilsite, vroeger onderdeel van de bedrijfsterreinen van Alcatel Hoboken. In het masterplan Groen Zuid werd door het Zorgbedrijf Antwerpen als uitgangspunt geformuleerd dat het gebouw diende geïntegreerd te worden in een parkomgeving. Bijgevolg werd het park, dat gelegen is tussen de Fodderiestraat en de te bouwen woonwijk, aangelegd en gevormd rond een sokkel van zorgcluster.  

Deze sokkel dient als barrière voor de spoorlijn en wordt één keer onderbroken. De onderbreking zorgt voor een goede aansluiting tussen de inkomzijde en het park. De sokkel van één bouwlaag hoog heeft aan de zuidkant plaats aan een dienstencentrum, een ondersteunende functie voor assistentiewoningen. De noordzijde is ingevuld met een kinderdagverblijf.

Bovenop deze sokkel staan drie torenvolumes die voor wonen worden uitgerust en die vanaf de bestaande bebouwing aan de Fodderiestraat oplopen van vier (+1) bouwlagen via acht (+1) bouwlagen tot tien (+1) bouwlagen.

Toren 1, de hoogste toren, bevat 50 assistentiewoningen. Toren 2, de middelste toren, bevat 40 assistentiewoningen en toren 3 bevat 28 assistentiewoningen. De flats zijn met hun leefruimte maximaal op de hoeken georiënteerd, zodat er de meest kwalitatieve ruimten ontstaan. De appartementen hebben grote hoekramen, zodat het gevelbeeld dynamisch en zelfs atypisch is voor het gebouwtype van assistentiewoningen. Iedere assistentiewoning heeft een individuele buitenruimte in de vorm van een uitpandig of inpandig terras

Alle daken zijn afgewerkt met een groendak. Onder het gebouw is een parkeergarage voorzien van 80 parkeerplaatsen en een fietsenstalling.

Dit project is gerealiseerd in bouwteam met de onderstaande partijen :
- Coördinator : B&R Development
- Aannemer : Hooyberghs 
- Architect : Crépain Binst Architecture 
- Studiebureau technieken : Tecon groep  
- Studiebureau stabiliteit : Ingenieursbureau Jan van Aelst  

B&R Development staat in voor de perfecte coördinatie tussen de verschillende stakeholders in het Design & Build dossier en de kwaliteitsborging in de samenwerking van het bouwteam.